کلبه ی رفاقت(جملات ومطالب زیبا)
رفاقت 
نويسندگان
لینک دوستان

 

هرکس دوس داره تبادل لینک کنیم لینکم کنیدوخبربدیدتالینکش کنم

نظریادتون نره
قابل توجه دوستانی که لینک شدندو نظرنمیدن
اخرهرماه لینک ریزی داریم؟؟؟؟؟؟
 

 

 

 وصیت کردم سنگ قبرم رو دیجیتالی کنن
هرکی اومد بجای فاتحه یه لایک بزنه دلم شادشه اون دنیا
تا زنده هستم که لایک نمیکنین حداقل بیاین سر قبرم یه لایک بزنین

[ سه شنبه 1393/04/31 ] [ 21:11 ] [ rafigh ]

موضوعات مرتبط: بدون شرح
برچسب‌ها: بدون شرح
[ جمعه 1393/08/30 ] [ 20:23 ] [ rafigh ]

اللّهم عجِّــــــل لولـــــــیک الفــــــرچ


موضوعات مرتبط: عارفانه
برچسب‌ها: امام زمان
[ پنجشنبه 1393/08/29 ] [ 18:42 ] [ rafigh ]


میگفتی 'یکی هست' ...حالا رفتی ...دیگه کسی نیست ‌
' جاده ی احساسم یه طرفه' میشه بی حضور صدای نابت
'بغضم 'میشکنه از غم نبودت
دیگه 'نگرانت نیستم '...میدونم که جات راحته
صدای شرشر بارون نیست ..صدای اشکای من که 'ستایشت 'میکردم
رفتی' یکی یکدونه ی 'موسیقی نسل من
به خدا میسپارمت ...توهمیشه جاودانه ای ‌
بچه ها ..تسلیت تسلیت مرتضے پاشایے عزیز روحت شاد.


موضوعات مرتبط: بدون شرح
برچسب‌ها: بدون شرح
[ جمعه 1393/08/23 ] [ 16:42 ] [ rafigh ]
تاﺯﻩ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻥ. ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺬﺍﺷﺘﯿﻢ ﮔﻞ ﻭ ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﺑﺨﺮﯾﻢ ﻭ ﯾﻪ ﺳﺮﯼ
ﺑﻪ ﺷﺎﻥ ﺑﺰﻧﯿﻢ. ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮﺩ. ﯾﮏ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ
ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﻣﺘﺮﯼ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ . ﺭﻭﯼ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺎﻻﯼ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ
ﻋﮑﺲ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻭ ﻋﮑﺲ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﺎﻣﻨﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ
ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﯿﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺩﻭ ﺑﺰﺭﮔﻮﺍﺭ ﯾﮏ
ﻗﺎﺏ ﺑﺰﺭﮒ ﺧﺎﻟﯽ ﻫﻢ ﺑﻮﺩ . ﺑﺮﺍﯼ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻥ ﺳﻮﺍﻝ
ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ . ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ ﮐﺴﯽ ﻗﺎﺏ ﺧﺎﻟﯽ
ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﭘﺬﯾﺮﺍﯾﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﺪ. ﻋﺎﻗﺒﺖ ﻣﻦ
ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪﻡ:
ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺏ ﺧﺎﻟﯽ ﭼﯿﻪ !؟ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﯼ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ
ﻣﮑﺎﻥ ﻋﮑﺲ ﻋﺮﻭﺳﯽ ﺗﺎﻥ ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ! ؟ ﺑﭽﻪ
ﻫﺎ ﺧﻨﺪﯾﺪﻧﺪ . ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ ﺯﺩ ﻭ ﺟﻮﺍﺏ
ﺩﺍﺩ: ﻧﻪ . . . ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺏ ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﻋﮑﺲ ﺍﻣﺎﻡ ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﺳﺖ. ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﻬﺪﯼ ﻇﻬﻮﺭ
ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺩﯾﺪﻧﺪ ﻋﮑﺲ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻥ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﯿﻢ. ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻥ ﻣﺎﺕ ﻭ
ﻣﺒﻬﻮﺕ ﺷﺪﯾﻢ. ﯾﮑﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﺯ ﺣﺎﻻ ﻗﺎﺏ
ﺧﺎﻟﯽ ﺯﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ؟ ﻫﻨﻮﺯ ﮐﻪ ﺁﻗﺎ ﻇﻬﻮﺭ
ﻧﮑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. ﻓﻮﺭﯼ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: ﻫﻤﯿﻦ ﺩﯾﮕﺮ. . .
ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ﭼﯿﺰﯼ ﺗﻮﯼ
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎﻥ ﮐﻢ ﺩﺍﺭﯾﻢ .ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻗﺎﺏ
ﺧﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﯾﺎﺩﻣﺎﻥ ﻣﯽ ﺍﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ
ﻇﻬﻮﺭ ﺑﺎﺷﯿﻢ. . .


موضوعات مرتبط: عارفانه، داستانهای پنداموز
برچسب‌ها: داستانهای پنداموز
[ یکشنبه 1393/08/18 ] [ 18:36 ] [ rafigh ]
همه میگن :
شاید این جمعه بیاید ...
شاید...
بیاید و انتقام سیلی مادر بگیرد
بیاید و گوید به عالم که فقط :
حیدر امیر المومنین است
بیاید و عدالت بپا کند
اما ...
او آمده !!!
ما نیامده ایم !!!
با بی نمازی ، بی عفتی ، بی حجابی ، بی عدالتی ، نگاه به نامحرم و...
ما باید بیاییم
آری او آمده اما
گناهانمان اجازه دیدار نمیدهند
من میگویم :
شاید این جمعه بیایم...
شاید دل را پاک کنم ، به امیدش دیدارش و ...
شاید..


موضوعات مرتبط: عارفانه
برچسب‌ها: امام زمان
[ یکشنبه 1393/08/18 ] [ 18:35 ] [ rafigh ]


موضوعات مرتبط: رفاقت، عاشقانه
برچسب‌ها: رفاقتی
[ یکشنبه 1393/08/18 ] [ 18:27 ] [ rafigh ]

کاش سهراب اینگونه میگفت:
آب را گل نكنید . . .
شاید از دور علمدار حسین (ع)
مشك طفلان بر دوش،
زخم و خون بر اندام،
می رسد تا كه از این آب روان،
پر كند مشك تهی، ببرد جرعه آبی برساند به حرم،
تا علی اصغر (ع) بی شیر رباب (س)

☑ نفسش تازه شود و بخوابد آرام . . .

آب را گل نکنید... تا که شرمنده نگردد عباس ... تا که پژمرده نگردد گل یاس ...


موضوعات مرتبط: عارفانه
برچسب‌ها: تسلیت
[ جمعه 1393/08/09 ] [ 9:42 ] [ rafigh ]


موضوعات مرتبط: سخنان اموزنده
برچسب‌ها: سخنان اموزنده
[ پنجشنبه 1393/08/08 ] [ 10:34 ] [ rafigh ]

ﯾــﺎﺑـــﻦ ﺍﻟـــﺤــﺴــﻦ….!
ﺣــﺮﻑ شما ﮐــﻪ ﻣﯽ ﺷــﻮﺩ….
ﭘــﺎﯼ ﺩﻟــﻢ ﻟــﻨــﮓ ﻣﯽ ﺯﻧـﺪ….
ﻭ ﺩﺭ ﮐــﻨــﺎﺭ ﭘـﻨـﺠـﺮﻩ ﺍﻧـﺘـﻈﺎﺭ….
ﻣـﺤـﻮ ﺗـﻤـﺎﺷـﺎﯼ ﺧــﻮﺭﺷـﯿـﺪﯼ ﻣﯽ ﺷـﻮﺩ ؛ ﮐــﻪ ﺳـﺎﻟـﻬﺎ ﺩﺭ ﭘـﺲ ﺍﺑـﺮ ﭘـﻨـﻬـﺎﻥ ﻣـﺎﻧـﺪﻩ….
ﻣﯽ ﺩﺍﻧــــﻢ…!
ﺍﯾــﻦ ﺟـﺪﺍﯾﯽ ﺳـﻬــﻢ ﺩﻝ ﻣــﻦ ﺍﺳـﺖ ﺍﻣــــــﺎ…..
ﺍﯾــﻦ ﺭﻭﺯﻫــﺎ ﺩﻟــﻢ ﺑـﯽ ﻫــــﻮﺍ ، ﻫـــــﻮﺍﯼ ﺗـــان ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐــﻨــﺪ….
اللهم عجل لولیک الفرج….


موضوعات مرتبط: عارفانه
برچسب‌ها: امام زمان
[ جمعه 1393/08/02 ] [ 20:9 ] [ rafigh ]

موضوعات مرتبط: سخنان اموزنده
برچسب‌ها: سخنان اموزنده
[ پنجشنبه 1393/08/01 ] [ 13:34 ] [ rafigh ]

موضوعات مرتبط: طنز، عکس های خنده دار
برچسب‌ها: عکس های خنده دار
[ چهارشنبه 1393/07/23 ] [ 12:37 ] [ rafigh ]


موضوعات مرتبط: طنز، عکس های خنده دار
برچسب‌ها: عکس های خنده دار
[ جمعه 1393/07/18 ] [ 13:11 ] [ rafigh ]

 


موضوعات مرتبط: سخنان اموزنده
برچسب‌ها: سخنان اموزنده
[ پنجشنبه 1393/07/17 ] [ 12:36 ] [ rafigh ]


همه چیز در زندگی تکراری می شود، جز مهربانی

موضوعات مرتبط: سخنان اموزنده
برچسب‌ها: سخنان اموزنده
[ جمعه 1393/07/11 ] [ 20:55 ] [ rafigh ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

سلام به دوستان عزیـــــزم
ممنونم از حضورتون تو وبــــــم
امیدوارم از مطالبی که میزارم خوشتون بیاد.
راستی نظریادتون نره! باتبادل لینکم موافقم.